Návrh výchovně vzdělávacích činností v období 9.5.-13.5.2022

Téma: Všechno kvete
Téma týdne: Květy (rozkvétají stromy)

 • pozorování změn v přírodě
 • seznamování se s významem a důležitostí kvetoucích rostlin a stromů, pojmenování známých druhů
 • prohlubování a procvičování poznatků o dějové posloupnosti, příčiny a důsledku

Činnosti komunikační a literární:

 • pojmenovávání, otázka a odpověď
 • homonyma a antonyma
 • četba Čtyři breberkos (V. Čtvrtek)

Činnosti pohybové a motorické:

 • přebírání a třídění, navlékání
 • cvičení na žebřinách, skluz, vysoká chůze – překážky

Činnosti výtvarné a tvořivé:

 • květ – otisky, osová souměrnost, kresba tuší, vystřihování
 • rozkvetlý strom – tempera, suchý pastel
 • vodní hladina – zapouštění barev

Činnosti hudební a rytmické:

 • vytleskávání, hra na rytmické nástroje
 • lidové písně
 • poslech: Rozkvetlý strom (Z. Lukáš – Jak by kdosi…)

Činnosti poznávací a pozorovací:

 • květy na louce a v sadu, stavba květu, barvy
 • květy – domov pro hmyz, význam

Činnosti přemýšlivé:

 • třídění, přiřazování, osová souměrnost, mozaika
 • sudoku, nedokončené řady, děj – před a po

Logochvilky:

 • fonační cvičení, sluchové rozlišování – fonematický sluch (př)
 • stupňování přídavných jmen, jazykový cit

Grafochvilky:

 • svislá a lomená čára
 • oblouk s odrazem, smyčka (př)

E.V.V.O.

 • 2.1.1.1. – změny v přírodě
 • 2.1.2.3. – ekosystém louky
 • 2.1.2.5. – zahrada

 

 • středa 11.5.2022 – koncert