Návrh výchovně vzdělávacích činností v období 6.6. – 10.6.2022

Téma: Léto je tady
Téma týdne: V ZOO

Cíl:

 • získání povědomí o dalších částech naší palnety
 • osvojení znalosti z časové a prostorové orientace
 • pojmenování některých exotických živočichů

Činnosti komunikační a literární:

 • pozdravení, požádání o pomoc, popisování
 • Žofka (M. Macourek)

Činnosti pohybové a motorické:

 • mačkání papíru, střihání, souhra oko / ruka
 • cvičení a pohyb v terénu, hod do dálky a na cíl

Činnosti výtvarné a tvořivé:

 • tvoření a skládání z přírodnin
 • kreslení do písku
 • zvířata v ZOO, koláže, vystřihování, kresba tuší

Činnosti hudební a rytmické:

 • vytleskávání, zpěv s doprovodem hry na tělo
 • tempo a dynamika v hudbě – spojení s pohybem, tanec
 • poslech: Karneval zvířat

Činnosti poznávací a pozorovací:

 • vycházka do okolí mateřské školy
 • zrakové rozlišení – detail, stín

Činnosti přemýšlivé:

 • skládání puzzle – celek a část, číselná řada
 • přiřazování, souvislosti a spojitosti, sudoku

Logochvilky:

 • fonační cvičení, sluchové a zrakové rozlišování a paměť
 • nádech do břicha, pozvolný výdech

Grafochvilky:

 • lomená čára, oblouk, horní a dolní smyčka, jednotažky

E.V.V.O.

 • 2.1.2.5. – ekosystém zahrada
 • 2.1.3.3. – seznámení s kontinenty
 • 2.1.4.5. – rozvíjení samostatnosti

 

 • úterý 7.6.2022 předškoláci – návštěva Lískáčku
 • pátek 10.6.2022 – školní slavnost