Týdenní plán 16.5.-20.5.2022

 • Týdenní plán 16.5.-22.5.2022

  Téma : Všechno kvete

  Téma týdne : Hmyz

  Cíle : seznámení s druhy hmyzu, pozorování, užitek, škůdci

  Komunitní kruh :

  • Vyprávění zážitků z víkendu
  • určování dnů, týdnů, ročního období,
  • procvičování tvarů, barev, číselné řady
  • seznamování s druhy hmyzu, užitečný, škodlivý

  Pohyb

  • písničky s říkankou
  • relaxace
  • protahování

  Výtvarná činnost

  • brouček na louce- kreslení dle paměti, fantazie
  • beruška- stříhán , lepení
  • pavouček , pavučina
  • mravenci – tuž, vodovky

  Poznáváme svět

  • Prohlížení knížek a encyklopedii
  • Listování časopisů

  Logochvilka

  • C, s, procvičování jak dělá včelka, cvrček

  Grafochvilka

  • Úchop tužky, horní oblouk

  Ostatní

  • Pozorování přírody, hmyzu kolem nás, vycházka v okolí školy, na louku, pole, les.
  • Pracovní listy k tématu

   

  E.V.V.O.  2.1.1.1, změny v přírodě, 2.1.2.3. ekosystém louky, 2.1.2.5.  zahrada