Návrh výchovně vzdělávacích činností v období 23. – 27.5.2022

Téma: Všechno kvete
Téma týdne: Kapka vody

Cíl:

 • získání povědomí o vodě, vodních zdrojích, významu a živočiších v ní žijících
 • upevňování správných návyků a samostatnosti
 • procvičení orientace v čase a prostoru

Činnosti komunikační a literární:

 • společenské komunikační dovednosti (pozdravení, požádání, poděkování)
 • slova souznačná, dokončení příběhu, četba – Vodník Fanda (M. Švandrlík)

Činnosti pohybové a motorické:

 • proplétání, motorické hry s pískem, hra s prsty
 • cvičení na hudbu, atletická průprava, relaxace

Činnosti výtvarné a tvořivé:

 • zapouštění a rozfoukávání barev
 • v rybníce – vodovka
 • rybky, loďky – skládání papíru

Činnosti hudební a rytmické:

 • kapky – rytmické cvičení
 • Voda voděnka, Teče voda…, Prší, prší
 • poslech: Vltava (B. Smetana), zvuky vody

Činnosti poznávací a pozorovací:

 • hry a pokusy s vodou, vycházka k rybníku
 • vlastnosti a skupenství vody

Činnosti přemýšlivé:

 • porovnávání počtu a velikosti, orientace v obrázku
 • třídění dle více kritérií, hledání odpovědi

Logochvilky:

 • sluchové poznávání – zvuky, shoda a rozdíl
 • dechová cvičení (bublání, foukání), hybnost mluvidel

Grafochvilky:

 • vlnky, horní a dolní oblouk, vedení linky

E.V.V.O.

 • 2.1.1.3. – neživá příroda
 • 2.1.2.4. – ekosystém řeka, rybník

 

 • výlet do ParaZOO Vlašim 24.5.2022
 • zdravověda pro předškoláky 25.5.2022