Návrh výchovně vzdělávacích činností v období 20.6. – 30.6.2022

Téma: Léto je tady
Téma týdne: Těšíme se na prázdniny

Cíl:

 • osvojení poznatků o letním počasí (bezpečnost, pitný režim…)
 • pojmenování různých dopravních prostředků a typů staveb
 • posílení komunikačních a sociálních dovedností

Činnosti komunikační a literární:

 • pozdravení, oslovení, požádání o pomoc
 • otázky a odpovědi, dokončení příběhu
 • četba: Mach a Šebestová na prázdninách (M. Macourek)

Činnosti pohybové a motorické:

 • pohyb na nakloněné rovině, lezení po žebříku, skok do dálky, pohybové hry
 • trhání papíru, hra s přírodninami a proplétání

Činnosti výtvarné a tvořivé:

 • kreslení do písku, stavění hradů, mozaiky z přírodnin
 • kreslení, vystřihování, lepení – léto
 • mapa – kombinované techniky

Činnosti hudební a rytmické:

 • písničky na prázdniny a k ohni, opakování lidových písní
 • hra na židličkové bubínky, chřestění

Činnosti poznávací a pozorovací:

 • vliv teploty na přírodu
 • pitný režim, bezpečnost o prázdninách
 • čtení z mapy

Činnosti přemýšlivé:

 • stavění a skládání dle návodu
 • nesmysly, příčina a důsledek, orientace v čase
 • geometrické tvary, kombinování a porovnávání

Logochvilky:

 • hra s rýmem, říkanky a básničky – sluchová paměť
 • fonační, dechové a artikulační cvičení

Grafochvilky:

 • vlnka, lomená čára, kroužení, smyčka
 • správný úchop a sezení

E.V.V.O.

 • 2.1.1.1. – změny v přírodě
 • 2.1.1.3. – potřeby pro život
 • 2.1.3.3. – cizí kraje