Školní program

  • Home
  • Školní program

MŠ Pod Školkou a MŠ Tyršova

Školní program

Link pro přihlášení , návod k registraci do školního programu
Kindori
Číslo účtu školní program: 6256100379/0800, variabilní symbol: telefonní číslo rodiče, specifický symbol IČ školy: 70996016