Projekty MŠ

EVVO

Naše MŠ je zapojena do projektu Recyklohraní aneb ukliďme si svět.
Jedná se o dlouhodobý školní projekt, který v sobě spojuje vzdělávací program a soutěže se zaměřením na třídění a recyklaci odpadů. Program je finančně podporovaný společnostmi ASEKOL s.r.o., ECOBAT, s.r.o., EKO-KOM, a.s., EKOLAMP, s.r.o. a ELEKTROWIN, a.s. a je pod záštitou MŠMT České republiky. Náš EVVO program je přílohou Školního vzdělávacího plánu. Program umožňuje školkám získávat body v návaznosti na vzdělávací a výchovné úkoly s ekologickou tematikou a na základě zpětného odběru drobného vysloužilého elektrozařízení a použitých baterií. Za body si může školka čerpat odměny z katalogu odměn. Ve školce před vstupem do hospodářské části a k Tučňákům je umístěn červený kontejner na sběr drobného elektrozařízení a zelená krabice na použité baterie. Pomozte nám získat body v soutěži a odevzdejte ve školce použitá drobná elektrozařízení a použité baterie.

Environmentální výchova „Mrkvička“

Též jsme zapojeni do projektu environmentální výchovy
Projekt Mrkvička je vzdělávací a informační podpora mateřským školám v naplňování environmentální oblasti „Dítě a svět“ Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Realizuje ji Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina a je projektem dlouhodobým. Jeho realizace začala v roce 2007, a to prostřednictvím členských středisek (krajských koordinátorů) a zahrnovala vytvoření sítě MŠ se zvýšeným zájmem o environmentální oblast na krajských, resp. celorepublikové úrovni, zmapování potřeb mateřských škol; dále poskytování informační a metodické pomoci MŠ v environmentální oblasti na základě zmapovaných potřeb; zprostředkování vzájemné výměny zkušeností pedagogických pracovníků se zpracováním a realizací environmentální oblasti Dítě a svět v rámci školních vzdělávacích programů. Naše školka je do programu zapojena od školního roku 2010/2011. Jelikož ještě nebyla vytvořena síť ekoškolek, budeme se pokoušet o ni usilovat. Nadále budeme pokračovat ve spolupráci s ekocentry, lesními školkami a organizacemi usilujícími o trvale udržitelný život. Eko osvěta se bude prolínat do všech činností a v průběhu vzdělávání budeme pracovat s kompetencemi k tomu se vztahujícími. Naši pedagogové se v rámci DVPP dále vzdělávají a to i v environmentální oblasti. Navštěvují různé ekologické semináře a ekodílny.

DĚTSKÁ MENSA

Mensa ČESKO: nadané děti: MŠ Pod Školkou, Jílové u Prahy – NTC školky
Naše mateřská škola nakoupila pomůcky pro vzdělávání nadaných dětí. Inspirovali jsme se na stránkách Mensy a již je používáme. Jedná se o pomůcky individuální i skupinové. Jsou rozmanité, adekvátní věku dětí. Jedná se zejména o stolní a deskové hry, karetní hry, dřevěné skládačky, vlajky zemí, značky aut atd. Uzpůsobili jsme tomu také třídu, kde máme speciální místo a koutek, kde děti s těmito pomůckami pracují a vědí, kde je hledat. Používáme je hlavně ráno při ranních činnostech, kdy děti chodí postupně a je jich méně a mohu se jim plně věnovat anebo při odpoledních hrách, kdy dětem nabídnu tyto činnosti a vždy velká část jde vyzkoušet, co jsem jim připravila. S dětmi také procvičujeme obě hemisféry zejména točením jedním směrem a zhruba za další týden druhým směrem, tak jak jsme si to ukazovali na kurzu. Při používání vlajek zemí a značek aut procvičujeme paměť a postřeh a vedeme děti k vytváření asociací k jednotlivým zemím i k jednotlivým značkám aut. K tomu používáme atlasy a encyklopedie, odborné knihy a také nám k tomu dopomáhá pohyb. Zejména u značek aut, kde si můžeme na jednotlivá auta zahrát a vytvářet tak různé dopravní situace. Založili jsme Klub šikovných dětí Dumálek. Rádi bychom se více dostali do povědomí rodičů, a to informacemi přímo od nás nebo zapůjčením odborné literatury, časopisů nebo odkazem na stránky Mensy. Chystáme se prezentovat naši práci ukázkovými hodinami, kde by měli možnost vidět a seznámit se, jak s dětmi pracujeme a hlavně, jak moc je to baví a rozvíjí po všech stránkách od koncentrace a soustředěnosti až po procvičení paměti, samostatnosti nebo schopnosti dokončit úkol. Dále plánujeme odpoledne deskových a stolních her, kde bychom zapojili i rodiče a tím také o tomto vzdělávání společně více hovořili a diskutovali.

SKUTEČNĚ ZDRAVÁ ŠKOLKA

Chceme zdravější děti
Naše školky se zapojili do programu „Skutečně zdravá škola“ Chceme, aby naše děti jedly jídlo, které je zdravé a které jim chutná, a aby věděly, odkud jídlo pochází a jak vzniká. Skutečně zdravá škola je komplexní program zdravého školního stravování. Snaží se, aby si děti jídla vážily, dokázaly si jej vychutnat a věděly, odkud jídlo pochází a jak vzniká. Skutečně zdravá škola pomáhá dětem v rozvoji dovedností a návyků, které budou potřebovat ke zdravému a úspěšnému životu. Desatero školní kuchyně Doporučení Skutečně zdravé školy pro přípravu pokrmů ve školních jídelnách. 1.Používáme jen základní suroviny Pokrmy připravujeme ze základních surovin, jako jsou: čerstvá zelenina a ovoce, brambory, luštěniny, rýže, těstoviny a další obiloviny (přednostně celozrnné), maso, ryby, neochucené mléčné výrobky, vejce, koření atd. Upřednostňujeme lokální a sezónní potraviny Suroviny k přípravě pokrmů nakupujeme od místních výrobců a dodavatelů – podporujeme regionální trh. Využíváme přednostně zeleninu a ovoce, které dozrává v daném ročním období. Minimalizujeme používání polotovarů a instantních potravin K přípravě jídel nepoužíváme hotové či instantní výrobky, konzervy (s výjimkou rybiček např. k přípravě pomazánek), uzeniny, kompoty, sterilovanou zeleninu. Z mražené zeleniny využíváme především druhy celoročně nedostupné (hrášek, fazolky). Omezujeme konzumaci bílé pšeničné mouky Na přípravu moučných jídel a příloh přednostně používáme celozrnnou mouku, zařazujeme i nepšeničné druhy, pečivo kvasové. Zbytečně nenastavujeme a nezahušťujeme jídla moukou. Jako vhodné alternativy pro zahuštění doporučujeme například červenou čočku a jáhly. Minimalizujeme množství soli Jídla dochucujeme čerstvými a sušenými bylinkami, nepoužíváme hotová dochucovadla, zejména přípravky s glutamátem. Snižujeme spotřebu cukru Sladká jídla zařazujeme maximálně 2x měsíčně (ideálně podle receptů z nabídnutého receptáře), pokrmy nedoslazujeme (omáčky atd.), nápoje podáváme pouze neslazené, nepoužíváme umělá sladidla ani výrobky, které je obsahují. Nekupujeme slazené mléčné dezerty, sladké pečivo ani jiné sladkosti. Používáme kvalitní tuky K přípravě pokrmů používáme rostlinné nerafinované oleje, máslo a sádlo. Nepoužíváme potraviny obsahující částečně ztužené tuky. Hlavní jídlo podáváme s dostatkem zeleniny Oběd tvoří hlavní jídlo a neslazený nápoj. K tomu si dítě může přidat polévku, salát, případně jednotlivou zeleninu či ovoce. Dbáme na vyváženost mezi masitými a nemasitými pokrmy Při nabídce jednoho jídla se k hlavnímu chodu střídají masitá a bezmasá jídla. Ideální je nabídka dvou jídel, z nichž jedno je bezmasé. Polévky jsou převážně zeleninové a luštěninové. Respektujeme potřeby dítěte a čas k jídlu Každé dítě dostává porci s respektem k jeho skutečným potřebám a chutím. U zdravých prospívajících dětí jsou respektovány dietní zásady vyjádřené rodiči. Jídelna podle svých možností nabízí dietní stravování nebo alespoň uskladnění a přihřátí domácího oběda. Vedení školy plánuje dostatek času na jídlo, zajišťuje klidnou atmosféru v jídelně.

eTwinning

eTwinning je společenství evropských škol
Naše školka je zapojena do projektu eTwinning. V rámci tohoto projektu budou děti společně se svými učitelkami komunikovat s jinými mateřskými školkami z ČR i jiných zemí, například formou výtvarných projektů, komunikovat přes interaktivní tabuli nebo si posílat výrobky, pohledy a jiné věci poštou. Naše paní učitelky se na tuto činnost velmi těší a děti si to zajisté také velmi užijí. Hlavním konceptem eTwinningu je, že školy jsou spárovány s jinou školou jinde v Evropě a spoluvytvářejí projekt, známý také jako projekt eTwinning . Dvě školy pak komunikují prostřednictvím internetu, například prostřednictvím elektronické pošty nebo videokonference a spolupracují, sdílejí a učí se od sebe navzájem. eTwinning podporuje a rozvíjí dovednosti v oblasti informačních a komunikačních technologií, jelikož hlavní činnosti spočívají v užívání informačních technologií. Být "partnerské" se zahraniční školou také podporuje mezikulturní výměnu znalostí, podporuje mezikulturní uvědomění studentů a zlepšuje jejich komunikační dovednosti. Projekty eTwinning trvají po nějakou dobu v rozmezí od jednoho týdne až po měsíce, až po vytvoření trvalých vztahů mezi školami. Školy (primární i sekundární) v členských státech Evropské unie se mohou zapojit do projektu eTwinning

Celé Česko čte dětem

Naše Mateřské školky jsou zapojeny do celostátního projektu „Celé Česko čte dětem“.
Posláním tohoto projektu je podporovat dětskou představivost a fantazii, ale i rozvíjet myšlení, paměť a slovní zásobu. Dětem čteme každý den při odpoledním odpočinku. Každodenní čtení je osvědčeným způsobem, jak u dětí vzbudit zájem o knihy, rozvíjet jejich potřebu číst, vychovávat z nich čtenáře, ale i přinášet radost a lásku českému jazyku. Četba jako taková upevňuje pouto mezi dítětem a dospělým. Děti mají čtení rády, proto můžeme dětem číst častěji a pokud budou rodiče mít chuť, můžou se připojit do projektu s námi. K četbě jsou vítáni všichni maminky, tatínkové, babičky, dědové, ale i sourozenci. Pojďte do toho s námi, stačí 20 minut denně.