Estonsko podzim 2023

  • Home
  • Estonsko podzim 2023

Výjezd učitelek mateřských škol do Estonska

V rámci společných akcí pořádaných místní akční skupinou MAS Dolnobřežansko byla naše mateřská škola oslovena, zda by se stala vedoucím konsorcia v rámci evropského programu Erasmus+. Tento program je zaměřený na výjezd učitelů mateřských škol do zemí EU, kde mohou vidět a čerpat nové zdroje pro svou práci v předškolním vzdělávání.

První výjezd byl nyní v říjnu 2023 do Estonska, konkrétně do města Rakvere, kam odcestovalo 17 učitelek ze šesti mateřských škol – MŠ Jílové u Prahy, MŠ Dolní Břežany, MŠ Kamarád Jesenice, MŠ Jesenice, MŠ Pohoří a MŠ Vestec.

Město Rakvere leží 100 km od hlavního města Estonska Tallinnu a 20 km od Finského zálivu. Hlavní doménou města je zřícenina hradu ze 14. století s bronzovou sochou pratura.

Pobyt byl domluven na jeden týden, od neděle do soboty.

V pondělí jsme navštívili první mateřskou školu TRIINU, kde nám byla předvedena práce s digitálními pomůckami a následně jsme se rozdělili do tříd, abychom mohli tzv. stínovat. To znamená pozorovat, dělat si poznámky a porovnávat naše školství s estonským.  Odpoledne nás paní učitelky odvedly na místní radnici, kde nás hezky přivítalo vedení města a následně proběhla prohlídka celé nově energeticky úsporně postavené budovy, včetně ukázky původního velkého trezoru.

V úterý nás čekal výlet autobusem do vzdělávacího centra SAGADI, které je zaměřené na přírodní a environmentální vzdělávání dětí. Zde jsme měli ukázku výukového programu, prohlídku venkovního prostoru určeného pro aktivity s dětmi a prohlídku místního muzea. Pak nás čekal oběd v podobě opékání estonských buřtů venku na ohni. Následně jsme se autobusem přesunuli k Finskému zálivu. Na závěr pro nás byl v Rakvere připraven art workshop ve výtvarném ateliéru. Zde si každá paní učitelka vyrobila vlastní obraz pomocí techniky vrstvení barev.

Ve středu jsme navštívili druhou mateřskou školu KUNGLA, kde opět proběhlo stínování. Zajímavou rozdílností v Estonsku je, že děti mají na hudební a tělesnou východu speciálního pedagoga a celá třída se na tyto činnosti přesouvá do speciální třídy nebo tělocvičny. Mateřské školy využívají různé vzdělávací programy, například program proti šikaně nebo programy se zaměřením na zdravý životní styl a pohyb.

Ve čtvrtek nás čekala prohlídka poslední mateřské školy ROHUAIA, která byla specifická již příchodu, kdy jsme byli přivítáni ve velkém zastřešeném atriu, které bylo velmi impozantní a je hlavní dominantou této mateřské školy. Zde jsme opět dopoledne čerpali nové poznatky a odpoledne jsme zde měli workshop s digitálními hračkami a pomůckami.

Pátek se již nesl v duchu odpočinku, kdy nás odpoledne čekala prohlídka místní zříceniny hradu s následným slavnostním obědem, který symbolizoval ukončení našeho pobytu.

Na úplný závěr jsme v sobotu stihli před odletem do České republiky navštívit hlavní město Tallinn.

Možnost poznat tuto zajímavou zemi a vidět zase jiný způsob předškolního vzdělávání byla pro nás všechny velmi cenná zkušenost.

Tím ale projekt nekončí. Nyní bude probíhat vyhodnocení výjezdu a následné sdílení získaných informací nejen s dalšími kolegyněmi ze zúčastněných mateřských škol, ale se všemi MŠ, které jsou zapojeny do akcí s místní akční skupinou MAS Dolnobřežansko.

Nyní se připravuje další výjezd, na který se mohou těšit další paní učitelky. Ten je plánovaný do Finska a měl by proběhnout na jaře 2024.