Mimoškolní aktivity

  • Home
  • Mimoškolní aktivity

Mimoškolní aktivity

Naše školka dětem nabízí rozmanitý výběr mimoškolních aktivit v odpoledním čase:

Pupáskovy kroužky

rozvíjí osvojení základních pohybových dovedností, vytváří kladný vztah k pohybu a lásku ke sportu. Formou hry se děti učí správně běhat, házet a chytat a poznávají možnosti svého těla. Poskytují dětem všestranný pohybový rozvoj, učí je lepší orientaci v prostoru a zdravé soutěživosti. Spolu s trenérem Jirkou se děti učí rozvíjet správné držení těla a koordinaci pohybu.

Hravá angličtina

s paní ředitelkou Simonou připravuje děti na pozdější setkání s tímto jazykem na základní škole. Seznamuje je se slovní zásobou, výslovností a tvorbou jednoduchých vět. Děti si výukou angličtiny trénují paměť, představivost, myšlení a pozornost a hravou formou si osvojují základní pojmy, rozvíjí komunikační dovednosti a formují vyjadřovací schopnosti.

Zumba

s paní učitelkou Luckou je ideální pro děti se vztahem k tanci a hudbě. Jedná se o taneční cvičení v latinsko – americkém rytmu v kombinaci s prvky aerobiku. Rozvíjí u dětí koordinaci, rovnováhu, týmovou spolupráci i smysl pro disciplínu. Děti se učí vnímat rytmus hudby a zdokonalují se v pohybových dovednostech, na chytlavou melodii se učí jednoduché taneční choreografie.

Dětská jóga

s paní učitelkou Petrou využívá dětské hravosti, přirozenosti a radosti z pohybu. Formou písniček a básniček seznamuje děti se základními ásanami, učí je koordinaci, rovnováze a trpělivosti v provádění pozic. Děti se seznamují s relaxačními cvičeními, učí se cíleně zklidnit a ovládat svůj dech a posilují svou sebedůvěru skrz radost z týmového pohybu.

Keramika

s paní učitelkou Luckou a kuchařkou Martinou probouzí v dětech kouzlo estetického cítění a radost z vlastního tvoření. Děti zde uplatní svou představivost, fantazii a smysl pro detail. Při práci s keramickou hlínou se u dětí rozvíjí jemná motorika, manuální zručnost i myšlení. Děti se seznamují s modelářskými technikami a skrz vlastní kreativitu si vytváří vlastní výrobky.

Hudebně, pohybově dramatický kroužek

V tomto kurzu se děti mohou těšit na propojení hudby, zpěvu, rytmu i pohybu s jednoduchými divadelními prvky a metodami dramatické výchovy. Děti si vyzkouší strukturovanou práci dle literární předlohy – zajímavého příběhu, ale i improvizaci na společně vybrané téma. Každé dítě je nastaveno trochu jinak, někomu je příjemnější vyjádřit vše pohybem, jinému hudbou, další to raději rovnou vysloví a někdo použije raději zástupnou rekvizitu. To se také mění lekci od lekce. Je pro mě důležité, aby se děti cítily bezpečně a příjemně a aby si vyzkoušely i něco nového a hravou formou se pustily do něčeho, na co by si třeba běžně netroufly. Základem je stmelení skupiny a vzájemná podpora a určitě uvolnění a zábava.