Kritéria pro přijímání dětí

  • Home
  • Kritéria pro přijímání dětí

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ pro rok 2022/2023

Termín zápisu:

4. května 2022 v MŠ Pod Školkou (pro obě MŠ)

Ředitelka Mateřské školy Jílové u Prahy, příspěvkové organizace stanovuje následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí či nepřijetí dítěte na základě ustanovení § 34, odst. 3, zákona č. 561/2004 Sb. Školského zákona a v souladu se zákonem 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů.

K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti zpravidla od 3 let až do začátku povinné školní docházky.

  1. Děti, které v následujícím školním roce dovrší věk pro povinnou školní docházku a děti, které mají rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky. (podle § 34 odst. 4 Školského zákona), a mají trvalé bydliště ve spádovém území Jílové u Prahy (povinné předškolní vzdělávání)
  2. Děti, ve věku zpravidla od 3 – 5 let, s místem trvalého bydliště ve spádovém území Jílovém u Prahy (Borek, Kabáty, Radlík, Studené a Luka pod Medníkem), děti kterým do 31. 12. 2022 budou 3 roky.
  3. Děti, které v následujícím školním roce dovrší věk pro povinnou školní docházku a děti, které mají rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky (podle § 34 odst. 4 Školského zákona), a mají trvalé bydliště v jiných obcích.
  4. O výjimkách z výše uvedených kritérií rozhoduje rada města na základě podané písemné žádosti zákonného zástupce dítěte.

V Jílovém 22. 2. 2022


Mgr. Simona Tetourová
Ředitelka školy

Důležitá data a info k zápisu

4. 5. 2022 Přidělení registračního čísla
Registrační číslo Vám bude přiděleno osobně při zápisu a pod tímto číslem naleznete výsledek přijímacího řízení.

18. 5.. 2022 Nahlížení do správního spisuOd 14h do 16h můžete nahlédnout do svého spisu a vyjádřit se k podkladům.

3. 6.. 2022 Zveřejnění výsledků přijímacího řízení
Dle registračních čísel budou vyvěšeny na hlavních vchodových dveřích obou školek (MŠ Tyršova i MŠ Pod Školkou).

3. 6.. 2022 Rozhodnutí o nepřijetí
Zasíláme k tomuto datu doporučeně poštou.

14. 6.. 2022 Schůzka rodičů nově přijatých dětí
Bude se konat v MŠ Pod Školkou v 16h – předání rozhodnutí o přijetí dítěte
(pro rodiče přijatých dětí z obou školek).