Zápis pro cizince se statutem běžence – uprchlíka

  • Home
  • Zápis pro cizince se statutem běžence – uprchlíka

Zápis pro cizince se statutem běžence - uprchlíka

Zápis do Mateřské školy Jílové u Prahy na šk. rok 2022-23 pro cizince se statutem běžence-uprchlíka: termín 7. června 2022, v čase od 14 -17 hod.
Zápis je určen pro cizince, jedná se pouze a výlučně o osoby:

  • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.
  • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se nově automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

Реєстрація іноземців зі статусом біженця

Зарахування до дитячого садка Jílove поблизу Праги на навчальний рік 2022-23 для іноземців зі статусом біженця-біженця: крайній термін
7 червня 2022 року, з 14:00 до 17:00

  • Реєстрація призначена для іноземців, це лише і виключно особи:
    надано тимчасову охорону у зв’язку з війною в Україні. Це підтверджується візовою наклейкою або записом про надання тимчасового захисту.
  • якому було надано візу для перебування понад 90 днів з метою перебування на території Чеської Республіки, яка тепер автоматично вважається за законом візою для іноземців з тимчасовим захистом. Про це свідчить видана візова наклейка або штамп у паспорті.