Napsal: Gabriela Nováková

  • Home
  • Napsal: Gabriela Nováková
  • Page 2

Návrh výchovně vzdělávacích činností v období 24.4. – 28.4.2023

Téma: Velikonoce Téma týdne: Čarodějnický rej Cíl: seznámení s tradicí čarodějnic rozvíjení trpělivosti, soustředěnosti a cílené pozornosti (dle věku) Činnosti komunikační a literární: zapamatování říkadel a básniček, vyprávění zážitků, pranostiky četba Čarodějnice Eulálie (Z. Pospíšilová) Činnosti pohybové a motorické: aktivity rozvíjející postřeh a rychlost, pohyb v…
Zobrazit více

Návrh výchovně vzdělávacích činností v období 11.4. – 14.4.2023

Téma: Velikonoce Téma týdne: Doprava kolem nás – měsíc bezpečnosti Cíl: osvojování pravidel bezpečnosti (dopravní značky a pravidla, ochranné pomůcky, bezpečný pohyb) podněcování schopnosti orientovat se v okolním světě Činnosti komunikační a literární: přijímání informací a pravidel – naslouchání, popisování prostředí a dějů výklad významu značení,…
Zobrazit více

Návrh výchovně vzdělávacích činností v období 20.3. – 31.3.2023

Téma: Jaro ťuká na vrátka Téma týdne: Změny v přírodě, moje nejoblíbenější kniha, zvířátka na jaře Cíl: rozvíjení pozorovacích schopností podněcování výtvarného vyjadřování získávání povědomí o vědění a knihách pojmenování a přiřazování zvířat a jejich mláďat, vývoj růst a život Činnosti komunikační a literární: dokončování a…
Zobrazit více

Návrh výchovně vzdělávacích činností v období 13.2. – 17.2.2023

Téma: Mrzne až praští Téma týdne: Masopustní a pohádkové postavy, pohádky Cíl: rozvíjení jazykového citu a sluchové pozornosti zvládnutí jednoduché dramatické úlohy, role Činnosti komunikační a literární: pohádková slovní spojení, vyjadřování postav, vypravěč – průvodce děje lidové pohádky Činnosti pohybové a motorické: manipulace s drobným materiálem,…
Zobrazit více

Návrh výchovně vzdělávacích činností v období 30.1. – 3.2.2023

Téma: Zimní radovánky Téma týdne: Povolání Cíl: pojmenování předmětů a jevů spojených s lidskou činností získání povědomí o hodnotách lidské práce upevňování správných pracovních návyků (bezpečnost, trpělivost, soustředění) Činnosti komunikační a literární: pojmenování předmětů, jevů a činností rozvíjení slovní zásoby a komunikačních dovedností (pozdrav, oslovení…) hra…
Zobrazit více

Návrh výchovně vzdělávacích činností v období 16.1.-20.1.2023

Téma: Zimní radovánky Téma týdne: Sportujeme pro zdraví, zdravý životní styl Cíl: osvojování poznatků o zdravém životním stylu podněcování ke smyslovému vnímání, souvislému, spontánnímu projevu a pohybovému vyjádření seznámení se symboly, piktogramy a druhy zimních sportů (bezpečný pohyb) Činnosti komunikační a literární: pojmenování druhů zimních sportů…
Zobrazit více

Návrh výchovně vzdělávacích činností v období 2.1.-6.1.2023

Téma: Zimní radovánky Téma týdne: Nový rok, Tři králové Cíl: procvičování motorických dovedností, orientování v čase a prostoru osvojování poznatků o tradicích a legendách získávání povědomí o odpovědnosti a trpělivosti Činnosti komunikační a literární: popisování a vyprávění (dějový sled), formulování předsevzetí malované čtení, dokončení příběhu četba:…
Zobrazit více

Návrh výchovně vzdělávacích činností v období 5.12.-9.12.2022

Téma: Paní zima čaruje Téma týdne: Vánoce přicházejí; Mikuláš, anděl a čert Cíl: rozvíjení schopnosti reprodukovat text, sluchové paměti seznámení s hodnotou vztahů a věcí osvojování poznatků o tradicích a legendách Činnosti komunikační a literární: zapamatování básniček a krátkých textů, recitace formulování přání a tužeb, dokončení…
Zobrazit více