Napsal: Gabriela Nováková

  • Home
  • Napsal: Gabriela Nováková
  • Page 4

Návrh výchovně vzdělávacích činností v období 25.4. – 29.4.2022

Téma: Velikonoce Téma týdne: Doprava kolem nás (bezpečnost), svátek čarodějnic osvojování poznatků o dopravních situacích, bezpečnosti v dopravě a ochraně zdraví soustředění na činnost a její dokončení pojmenovávání věcí kolem nás (slovní zásoba) Činnosti komunikační a literární: popisování, hra s rýmem, skládání slov posilování slovní…
Zobrazit více

Návrh výchovně vzdělávacích činností v období 28.3. – 1.4.2022

Téma: Jaro ťuká na vrátka Téma týdne: Mláďátka poznávání a pojmenovávání hospodářských zvířat a jejich mláďat (užitek) rozvíjení aktivní komunikace, řešení různých situací podněcování zájmu o pohyb, samostatnost, tvořivost Činnosti komunikační a literární: vyprávění zážitků, pohádek pokus o naslouchání, vyslechnutí druhého; otázka a odpověď četba…
Zobrazit více