Rubrika "C – Žirafky"

Navigace: C – Žirafky, Aktuality, Kontakt

Týdenní plán 18.1. – 22.1.2021

Téma: Paní zima čarujeTéma týdne: Hýbeme se, sportujeme, ze zimy se radujeme podněcování ke smyslovému vnímání seznamování s různými symboly, piktogramy a jejich významem osvojování poznatků a informací o pohybu v zimě a bezpečném sportování rozvíjení komunikačních dovedností a slovní zásoby podněcování k souvislému spontánnímu projevu, vyjadřování, fantazii, tvořivosti a představivosti Návrhy činností: prohlížení encyklopedií vycházky a…

Zima kolem nás

Týdenní plán 11.-15.1.2021 Téma týdne : Zima kolem nás Co jsem dělali o víkendu Vysvětlení pojmů : mráz, zima, jinovatka, sníh, led První pokusy: tání sněhu Stimulování samostatnosti Trénování samoobslužnosti Zvyšování aktivní slovní zásoby Snaha zachycení prožitků a zážitků Návrhy činností: Prohlížení knih a encyklopedii Protahovací cviky, Ledová dráha Pohyb.Č Zimní koláž  – požití odpadového…

Týdenní plán 4.1. – 8.1.2021

Téma: Paní zima čarujeTéma týdne: Na nový rok…, My tři králové rozvíjení manipulačních a motorických dovedností, myšlenkových operací a volních vlastností prohlubování poznatků spojených s orientací v čase, pravo-levá orientace rozlišování projevů emocí a jejich ovládání stimulování samostatnosti, společenského cítění a hodnot Návrhy činností: pozorování změn okolo nás, na nás, v nás (posun roku) navlékání, protahování, skládání…

Těšíme se na vánoce

  Týdenní plán 7.-22.12.2020   Téma : Těšíme se na vánoce     Podílet se na vytváření vánoční atmosféry Seznámit se s vánočním příběhem Osvojit si základní poznatky o tradicích a zvycích Upevňovat kladné vztahy k ostatním Podněcovat děti k potřebě dokončit započatou práci Přišla zima Povídání o emocích         Návrhy činností   Vánoční dekorace…