Rubrika "C – Žirafky"

Navigace: C – Žirafky, Aktuality, Kontakt

Týdenní plán 20. 9. – 24. 9.

Týdenní plán 20.9.-24.9.2021 Téma : Pod jednou střechou Téma týdne: U nás doma Pokusit se souvisle vyprávět zážitky z víkendu Moje rodina- kdo to je, kolik má členů, kdo semnou bydlí Kde bydlíme- Město, vesnice, dům, byt Jak se jmenují členové domácnosti Rozlišování slovní zásoby Zapojit se aktivně o všech činností během dne Návrhy činností…

Cesta dráčka Recykláčka

Cesta dráčka Recykláčka

Vážení rodiče, kamarádi, přátelé naší školky, v letošním roce jsme si společně s naším dráčkem Recykláčkem, pro Vás připravili několik úkolů k osvětě ekologie mezi námi. Děti a doufám, že i Vás, naučíme zábavnou formou, jak bychom mohli naší planetě pomoct. Úkoly budou vyvěšovány na nástěnkách školky. První úkol, který nás čeká, je cesta dráčka Recykláčka, která vede…

Týdenní plán 13.9.-17.9.2021

Téma: Kluci, holky jdeme do školkyTéma týdne: Vzpomínáme na prázdniny vytváření důležitých životních návyků rozvíjení zrakového a sluchového vnímání a paměti rozšiřování slovní zásoby a vyjadřovacích schopností podněcování motorických, jazykových a poznávacích dovedností Návrhy činností: prohlížení atlasů a encyklopedií vycházka do okolí mateřské školy orientace v obrázku, shoda a rozdíl – DH, PL, KK řazení, porovnávání, třídění…

Kluci, holky jdeme do školky

Týdenní plán 1.9.-10.9.2021 Téma : Kluci a holky, jdeme do školky Téma týdne :  Školka, kamarádi Seznamování s prostředím mateřské školy Osvojování sebeobslužných a společenských návyků Rozvíjení řečových schopností a jazykových dovedností Vytváření atmosféry klidu a pohody Návrhy činností : Seznamovací a komunikační hry Zrakové a sluchové vnímání – DH, PL, KK, VČ, VV, HČ Orientace…