Rubrika "C – Žirafky"

Navigace: C – Žirafky, Aktuality, Kontakt

Týdenní plán 14.5.18.5.2021 Téma : Léto je tady Téma týdne: Plody léta Utváření pohodové atmosféry Utužování kamarádských vztahů Propojování poznatků a činností Rozvíjení sluchoví a zrakové orientace Pokus o řešení drobných konfliktů Pozorování změn v přírodě Návrhy činností : Práce s encyklopedií Řazení, třízení Určování názvů Početní řada ( představa počtu) Barevná škála Určování druhů ovoce Co…

Týdenní plán 7.6.-11.6.2021

Téma: Léto je tady!Téma týdne: V ZOO podněcování zájmu o život na Zemi (živočichové cizích kontinentů) poznávání a hledání souvislostí, společných znaků osvojování informací o živočišných druzích, jejich projevech a zvláštnostech procvičování motorických a manipulačních dovedností, vizuo-motorické koordinace rozvíjení empatie, kooperace a fantazie propojování poznatků a činností Návrhy činností: práce s atlasem, encyklopedií a obrazovým materiálem stavění…

Týdenní plán 31.5.-4.6.2021 Téma : Léto je tady Téma týdne: Všechny děti světa, MDD Utváření pohodové atmosféry Utužování kamarádských vztahů, Opakování bezpečného pohybu na zahradě Poznávání jiných kultur Osvojování jednoduchých poznatků o světě Návrhy činností: Oslava dne dětí na zahradě se soutěžemi Rozvoj soutěživého a fair play ducha Pozorování přírody, procházky a hry Rozvoj jemné…

Týdenní plán 24.5. – 28.5.2021

Téma: Jaro ťuká na vrátkaTéma týdne: Voda kolem nás rozvíjení pohybových, motorických dovedností, pohyb dle vzoru (nápodoba) osvojování poznatků o vodě (důležitost pro člověka, skupenství, podoba v přírodě, pitný režim) seznámení se s koloběhem vody podněcování schopnosti respektovat ostatní bytosti, spolupracovat a dohodnout se pozorování a vnímání nebezpečnosti, nečistot a nepořádku v přírodě kolem nás spoluvytváření atmosféry…