Třída: A – Slůňata

Navigace: A – Slůňata, Aktuality, Kontakt

 

sluně

Pavilon A – Slůňata – věkově smíšená třída 28 dětí

Provoz třídy 6.30 – 16,30

Paní učitelky: Barbora Lehocká, DiS., Gabriela Vacková

Asistent pedagoga: Dagmar Vonášková

Kontaktní mail: slunata@msjilove.cz

(Omluvení při nemoci a pro komunikaci týkající se naší třídy)

TELEFON: +420 241 950 547,

MOBIL: +420 727 941 585 – dovoláte se na třídu B ,,opičky,,

 

Milí rodiče,

vítáme Vás ve třídě SLŮŇAT, v pavilonu „A“.

Tento školní rok nás zde bude celkem 24 dětí, ve věku od tří let až po předškoláky. Z toho k nám zavítá 6 nových dětí, na které se již moc těšíme.

Co jsme pro děti připravili a co je pro nás důležité?

Naším přáním a cílem je, aby se u nás děti cítily spokojeně, smály se, těšily se na kamarády a užívaly si každý den ve školce.

Budeme je učit úcty sama k sobě, ke svým kamarádům a komunikaci s lidmi ve svém okolí. Ale také podporovat jejich fantazii a kreativitu, rozvíjet jemnou i hrubou motoriku, učit ohleduplnosti, toleranci a respektu.

Povedeme je k samostatnosti a spolupráci, budeme je učit pravidlům chodu školky a postupně je připravovat na vstup do školy.

Všechny aktivity ve třídě budeme mít založeny formou her, aby činnost děti bavila. Budeme hodně zpívat, cvičit, hrát si a povídat, číst pohádky, kreslit, vyrábět a tvořit,  učit se nové věci – vše hlavně s důrazem na rozvoj osobnosti každého dítěte.

Přivítáme spolupráci s Vámi rodiči, abychom správně nasměrovali rozvoj Vašich dětí.

Barča, Gabča a Dáša