Třída: D – Tygříci

Navigace: D – Tygříci, Aktuality, Kontakt

Ve třídě učí:

Lucie Burešová

Bc. Šárka Tomanová

 

Vážení rodiče,

vítejte na stránkách třídy Tygříků… Rádi bychom Vás stručně seznámili s filosofií naší třídy. Jsme třída heterogenní, tedy smíšená.

Připravit dítě na vstup do školy a na zcela novou etapu svého života je náročný proces, který chce čas. My se ten čas pokusíme využít zcela beze zbytku a uděláme v Tygříkách vše proto, aby se děti u nás cítily bezpečně, spokojeně, byly veselé, měly radost ze svých úspěchů, z neúspěchů se poučily, prostě a jednoduše, aby do školky chodily rády. Zároveň v nich budeme podporovat úctu ke staršímu, vědomí, že za své činy neseme zodpovědnost, respekt, a mnoho dalšího… Naučíme se, že si musíme pomáhat, že si máme naslouchat, nebudeme ničit věci a naopak si jich budeme vážit, budeme k sobě navzájem upřímní a co hlavně, nebudeme si nijak ubližovat.

Snažíme se vést děti k samostatnosti. Jde nám o to, aby si děti dokázaly poradit v běžných situacích, které nám život každý den přináší a pokud by si náhodou neporadily, aby se nebály požádat o pomoc. Považujeme to za velmi důležité.

Dětem budeme celoročně předkládat spoustu materiálů, které je budou rozvíjet ve všech oblastech – grafomotorika, činnost jazyková, rozumová, sluchové analýzy, zrakové vnímání a rozlišování, matematické představy, hudební, výtvarné, tělovýchovné chvilky…

A co je cílem našeho působení? Spokojené, zdravě sebevědomé, sociálně zdatné dítě, které je připravené na vstup do školy. Snad se nám to s Vaší pomocí podaří a budeme společně na ty „naše“ děti pyšní.

Moc se na všechny těšíme! 🙂

Vaše paní učitelky Šárka a Lucie

kontakt: tygrici@msjilove.cz