Třída: E – Tučňáci

Navigace: E - Tučňáci, Aktuality, Kontakt

Jsme věkově homogenní třída předškoláků. Zpíváme, cvičíme, tvoříme a děláme vše proto, abychom se připravili na základní školu.

Paní učitelky:  Lucie Folwarczna, Alice Krčanová Bártová

 

Provoz třídy: 6,30-16.30

omluvy: tucnaci@msjilove.cz

v případě pozdního odchodu či příchodu volejte na 727 941 585

Zaměření vzdělávací činnosti:

. Rozvoj sociálních vztahů a přirozená komunikace ve skupině

. rozvoj cílených kompetencí předškoláka, posilování rozvoje pohybových a motorických schopností a dovedností se zaměřením na správný úchop tužky,    doporučení:  http://www.jak-spravne-psat.cz/

. rozvoj řeči a komunikačních schopností, zájem o písmena a knihy

. logopedická prevence

. enviromentální výchova

. rozvoj hudebních schopností dětí, probudit u dětí vztah k hudbě

. podporovat zájem dětí o okolní dění

. rozvoj předčtenářských a předmatematických dovedností

Třída Tučňáci je vzhledem k věkovému složení dětí zaměřená především na úspěšnost budoucího školáka. Děti se připravují hravou formou tak, aby splňovaly společenské, fyzické a psychické předpoklady pro vstup do základní školy.

Učíme se hrou a hru považujeme jako nejdůležitější činnost dětí. Podle aktuálního zájmu dětí vytváříme projekty, při kterých využíváme prožitkového učení, dramatické výchovy, rádi kreslíme, malujeme a tvoříme z různých materiálů.

Činnosti jsou organizované tak, aby děti podněcovaly k vlastní aktivitě a experimentování, aby pracovaly ve vlastním tempu a hlavně aby se zapojovaly do organizace (plánování) činností. Cílem je připravit dítě k bezproblémovému nástupu do 1. ročníku, přistupovat ke každému dítěti individuálně, vést děti k samostatnosti, posilování sebevědomí, sebeovládání a rozvíjet mezi dětmi prosociální chování (vytváření příjemné atmosféry, přátelských vztahů, ohleduplnosti a spolupráce).