Třída: PROJEKTY MŠ

Navigace: PROJEKTY MŠ, Aktuality, Kontakt

Dotační program – ŠABLONY III

 

EVVO

 Naše MŠ je zapojena do projektu Recyklohraní aneb ukliďme si svět.

Jedná se o dlouhodobý školní projekt, který v sobě spojuje vzdělávací program a soutěže se zaměřením na třídění a recyklaci odpadů. Program je finančně podporovaný společnostmi ASEKOL s.r.o., ECOBAT, s.r.o., EKO-KOM, a.s., EKOLAMP, s.r.o. a ELEKTROWIN, a.s. a je pod záštitou MŠMT České republiky. Náš EVVO program je přílohou Školního vzdělávacího plánu.

Program umožňuje školkám získávat body v návaznosti na vzdělávací a výchovné úkoly s ekologickou tematikou a na základě zpětného odběru drobného vysloužilého elektrozařízení a použitých baterií. Za body si může školka čerpat odměny z katalogu odměn.

Ve školce před vstupem do hospodářské části a k Tučňákům  je umístěn červený kontejner na sběr drobného elektrozařízení a zelená krabice na použité baterie.

Pomozte nám získat body v soutěži a odevzdejte ve školce použitá drobná elektrozařízení a použité baterie.

Též jsme zapojeni do projektu environmentální výchovy „Mrkvička“.

Projekt Mrkvička je vzdělávací a informační podpora mateřským školám v naplňování environmentální oblasti „Dítě a svět“ Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Realizuje ji Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina a je projektem dlouhodobým. Jeho realizace začala v roce 2007, a to prostřednictvím členských středisek (krajských koordinátorů) a  zahrnovala vytvoření sítě MŠ se zvýšeným zájmem o environmentální oblast na krajských, resp. celorepublikové úrovni, zmapování potřeb mateřských škol; dále poskytování informační a metodické pomoci MŠ v environmentální oblasti na základě zmapovaných potřeb; zprostředkování vzájemné výměny zkušeností pedagogických pracovníků se zpracováním a realizací environmentální oblasti Dítě a svět v rámci školních vzdělávacích programů. Naše školka je do programu zapojena od školního roku 2010/2011. Jelikož ještě nebyla vytvořena síť ekoškolek, budeme se pokoušet o ni usilovat. Nadále budeme pokračovat ve spolupráci s ekocentry, lesními školkami a organizacemi usilujícími o trvale udržitelný život.

Eko osvěta se bude prolínat do všech činností a v průběhu vzdělávání budeme pracovat s kompetencemi k tomu se vztahujícími.

Naši pedagogové se v rámci DVPP dále vzdělávají a to i v environmentální oblasti. Navštěvují různé ekologické semináře a ekodílny.

DĚTSKÁ MENSA

Mensa ČR: nadané děti: MŠ Pod Školkou, Jílové u Prahy – NTC školky

Naše mateřská škola nakoupila pomůcky pro vzdělávání nadaných dětí. Inspirovali jsme se na stránkách Mensy a již je používáme. Jedná se o pomůcky individuální i skupinové. Jsou rozmanité, adekvátní věku dětí. Jedná se zejména o stolní a deskové hry, karetní hry, dřevěné skládačky, vlajky zemí, značky aut atd. Uzpůsobili jsme tomu také třídu, kde máme speciální místo a koutek, kde děti s těmito pomůckami pracují a vědí, kde je hledat. Používáme je hlavně ráno při ranních činnostech, kdy děti chodí postupně a je jich méně a mohu se jim plně věnovat anebo při odpoledních hrách, kdy dětem nabídnu tyto činnosti a vždy velká část jde vyzkoušet, co jsem jim připravila. S dětmi také procvičujeme obě hemisféry zejména točením jedním směrem a zhruba za další týden druhým směrem, tak jak jsme si to ukazovali na kurzu. Při používání vlajek zemí a značek aut procvičujeme paměť a postřeh a vedeme děti k vytváření asociací k jednotlivým zemím i k jednotlivým značkám aut. K tomu používáme atlasy a encyklopedie, odborné knihy a také nám k tomu dopomáhá pohyb. Zejména u značek aut, kde si můžeme na jednotlivá auta zahrát a vytvářet tak různé dopravní situace.

Založili jsme Klub šikovných dětí Dumálek.

Rádi bychom se více dostali do povědomí rodičů, a to informacemi přímo od nás nebo zapůjčením odborné literatury, časopisů nebo odkazem na stránky Mensy. Chystáme se prezentovat naši práci ukázkovými hodinami, kde by měli možnost vidět a seznámit se, jak s dětmi pracujeme a hlavně, jak moc je to baví a rozvíjí po všech stránkách od koncentrace a soustředěnosti až po procvičení paměti, samostatnosti nebo schopnosti dokončit úkol. Dále plánujeme odpoledne deskových a stolních her, kde bychom zapojili i rodiče a tím také o tomto vzdělávání společně více hovořili a diskutovali.

SKUTEČNĚ ZDRAVÁ ŠKOLKA

Chceme zdravější děti

Naše školky se zapojili do programu „Skutečně zdravá škola“

Chceme, aby naše děti jedly jídlo, které je zdravé a které jim chutná, a aby věděly, odkud jídlo pochází a jak vzniká. Skutečně zdravá škola je komplexní program zdravého školního stravování. Snaží se, aby si děti jídla vážily, dokázaly si jej vychutnat a věděly, odkud jídlo pochází a jak vzniká. Skutečně zdravá škola pomáhá dětem v rozvoji dovedností a návyků, které budou potřebovat ke zdravému a úspěšnému životu.

 Desatero školní kuchyně

Doporučení Skutečně zdravé školy pro přípravu pokrmů ve školních jídelnách.

 1.Používáme jen základní suroviny

Pokrmy připravujeme ze základních surovin, jako jsou: čerstvá zelenina a ovoce, brambory, luštěniny, rýže, těstoviny a další obiloviny (přednostně celozrnné), maso, ryby, neochucené mléčné výrobky, vejce, koření atd.

  1. Upřednostňujeme lokální a sezónní potraviny

Suroviny k přípravě pokrmů nakupujeme od místních výrobců a dodavatelů – podporujeme regionální trh. Využíváme přednostně zeleninu a ovoce, které dozrává v daném ročním období.

  1. Minimalizujeme používání polotovarů a instantních potravin

K přípravě jídel nepoužíváme hotové či instantní výrobky, konzervy (s výjimkou rybiček např. k přípravě pomazánek), uzeniny, kompoty, sterilovanou zeleninu. Z mražené zeleniny využíváme především druhy celoročně nedostupné (hrášek, fazolky).

  1. Omezujeme konzumaci bílé pšeničné mouky

Na přípravu moučných jídel a příloh přednostně používáme celozrnnou mouku, zařazujeme i nepšeničné druhy, pečivo kvasové. Zbytečně nenastavujeme a nezahušťujeme jídla moukou. Jako vhodné alternativy pro zahuštění doporučujeme například červenou čočku a jáhly.

  1. Minimalizujeme množství soli

Jídla dochucujeme čerstvými a sušenými bylinkami, nepoužíváme hotová dochucovadla, zejména přípravky s glutamátem.

  1. Snižujeme spotřebu cukru

Sladká jídla zařazujeme maximálně 2x měsíčně (ideálně podle receptů z nabídnutého receptáře), pokrmy nedoslazujeme (omáčky atd.), nápoje podáváme pouze neslazené, nepoužíváme umělá sladidla ani výrobky, které je obsahují. Nekupujeme slazené mléčné dezerty, sladké pečivo ani jiné sladkosti.

  1. Používáme kvalitní tuky

K přípravě pokrmů používáme rostlinné nerafinované oleje, máslo a sádlo. Nepoužíváme potraviny obsahující částečně ztužené tuky.

  1. Hlavní jídlo podáváme s dostatkem zeleniny

Oběd tvoří hlavní jídlo a neslazený nápoj. K tomu si dítě může přidat polévku, salát, případně jednotlivou zeleninu či ovoce.

  1. Dbáme na vyváženost mezi masitými a nemasitými pokrmy

Při nabídce jednoho jídla se k hlavnímu chodu střídají masitá a bezmasá jídla. Ideální je nabídka dvou jídel, z nichž jedno je bezmasé. Polévky jsou převážně zeleninové a luštěninové.

  1. Respektujeme potřeby dítěte a čas k jídlu

Každé dítě dostává porci s respektem k jeho skutečným potřebám a chutím. U zdravých prospívajících dětí jsou respektovány dietní zásady vyjádřené rodiči. Jídelna podle svých možností nabízí dietní stravování nebo alespoň uskladnění a přihřátí domácího oběda. Vedení školy plánuje dostatek času na jídlo, zajišťuje klidnou atmosféru v jídelně.