Třída: F – Sovičky

Navigace: F - Sovičky, Aktuality

Pavilon F – SOVIČKY

sova-242811[1]

Paní učitelky: Eva Hovorková a Bc. Petra Kolářová  

 

Vážení rodiče,

vítáme vás na stránkách třídy Soviček.

Provoz třídy je od 6.30 do 16.30 hodin.

 

Do této třídy dochází 28 dětí věkově smíšených (jsme heterogenní třída).

 

Cílem naší práce je vaše spokojené dítě, které se do školky těší a je v ní rádo.

 

Dáváme dětem dostatek prostoru pro vlastní hru, tvořivost a objevování.

Respektujeme osobnost dítěte a jeho právo na vlastní tempo.

S dětmi pracujeme tak, aby je jednotlivé činnosti nejen rozvíjely, ale také zaujaly a bavily.

Děti vedeme k samostatnosti – při oblékání, stolování a osobní hygieně,

v případě potřeby dětem rády pomůžeme.

Vedeme starší děti k tomu, aby pomáhaly mladším či slabším.

Zároveň dbáme, aby se všechny děti učily ohleduplnosti, respektu, spolupráce a tolerance.

Děti podporujeme ve vhodné komunikaci s vrstevníky i s dospělými ( řeknu si o pomoc, požádám, poděkuji, pozdravím, sdělím…).

Vytváříme ve třídě dostatečně podnětné prostředí pro rozvoj dítěte – hrajeme si, tvoříme, kreslíme, vystřihujeme, povídáme si a vyprávíme, čteme si a počítáme, hrajeme hry a cvičíme, učíme se básničky a zpíváme, děláme jednoduché pokusy, vaříme a pečeme, chodíme na procházky a výlety a mnoho dalšího.

Dbáme na co nejlepší možnou připravenost našich nejstarších předškoláků do školy. Program pro jednotlivé dny je tvořen tak, aby se děti co nejvíce dozvěděly a naučily a tím byly co nejzdárněji připraveny na další stupeň vzdělávání – do základní školy.

Víme, že zkušenosti získané ve školce budou základním kamenem pro další vzdělávání.

Ceníme si duševního zdraví každého jednotlivce a proto dbáme na pohodovou, bezstresovou a positivní atmosféru ve třídě.

Samozřejmostí je i spolupráce s vámi – rodiči.

Máte-li nápady či připomínky, potřebujete-li s námi hovořit o vzdělávání vašich dětí, přijďte – u nás máte dveře vždy otevřené.

Přejeme dětem i vám příjemný start ve školce a těšíme se na naše společná setkávání v „Sovičkách“.

 

Eva a Petra

kontakt: sovicky@msjilove.cz