Třída: Včelky

Navigace: Včelky, Aktuality, Kontakt

Jsme  třída 20 dětí ve věku 4-5 let

Paní učitelky: Radka Otrubová, Bc. Hana Blísová – zástupkyně ředitelky

 

Naše mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Čtvero ročních období.

– pozorujeme, zkoumáme, objevujeme, všímáme si souvislostí, experimentujeme, užíváme při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů

– dodržujeme dohodnutá pravidla a přizpůsobujeme se jim

– využíváme všech smyslů, všímáme si nového, nepoznaného

– snažíme se porozumět běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých

– respektujeme potřeby jiných dětí, dělíme se o hračky, pomůcky

– zapojujeme se do projektu nadané dítě

– rozvíjíme poznaní v oblasti environmentální výchovy

– logopedická prevence

– elementární seznamování s anglickým jazykem

SNAŽÍME SE V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE PROŽÍT AKTIVNÍ A ŠŤASTNÉ DĚTSTVÍ.

bez názvu

Kontakt: vcelicky@msjilove.cz