Vítejte na stránkách mateřské školy Jílové u Prahy.

 

Mateřská škola Pod Školkou Jílové u Prahy se nachází v klidném příjemném prostředí zahrad a rodinných domků. Školka je obklopena velkou zahradou, která poskytuje dětem všestranné vyžití. Nejen zahrada, ale i široké okolí umožňuje dětem poznávat krásy přírody a zároveň pobývat v čistém a zdravém prostředí.

Mateřská škola Pod školkou s celodenním provozem od 6:30 do 17:00 hodin je pětitřídní. Děti ve třídách jsou smíšené až na třídu E – Tučňáci, kde jsou děti převážně předškolního věku, děti s odkladem školní docházky a děti se znevýhodněním a asistentem pedagoga. Mateřská škola pracuje podle vlastního vzdělávacího programu „ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ“, který vznikl na základě principů Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Mateřská škola Tyršova (odloučené pracoviště) s celodenním provozem od 6:30 do 17:00 hodin je čtyřtřídní. Děti ve třídách jsou rozděleny podle věku (3-4 leté, 4-5 leté a dvě třídy předškolních dětí). Mateřská škola pracuje podle vlastního vzdělávacího programu „ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ“, který vznikl na základě principů Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

V obou mateřských školách probíhá důkladná předškolní příprava na základě Rámcově vzdělávacího programu a spolupráce se Základní školou v Jílovém u Prahy.

Mateřská škola Pod Školkou 493, Jílové u Prahy je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je město Jílové u Prahy. Celková kapacita obou mateřských škol je 236 dětí.

Mezi naše vzdělávací priority patří: propracovaná předškolní příprava ve spolupráci se ZŠ Jílové u Prahy, prožitkové učení, respektování individuálních zvláštností dětí, zájem o přírodu (využívání řady ekologických programů), mezilidské vztahy a vstřícná spolupráce s rodiči. Denní program je dostatečně pružný, umožňuje reagovat a individuální potřeby dětí.

Kontakty:

Mgr. Simona Tetourová, ředitelka školy:
241 950 547, 733 365 965,  e-mail: reditelka@msjilove.cz

Bc. Alice Doležalová, zástupkyně ředitelky:
241 950 547, e-mail: zastupkyne1@msjilove.cz

Bc. Hana Blísová, zástupkyně ředitelky – pro MŠ Tyršova:
241 950 786, 727 917 956, e-mail: zastupkyne2@msjilove.cz

 

Mateřská škola je zapojena do těchto projektů:

  • projekt „Recyklohraní“
  • projekt „Celé Česko čte dětem“
  • projekty
    „Mrkvička“
    „Skutečně zdravá škola“    
    „Školka spolupracující s MENSA ČR“
  • „e-Twinning“